Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van hulpverlening voor kinderen met ontwikkeling- en gedragsproblemen en problemen op sociaal en emotioneel gebied. Hoewel vormen van speltherapie ook wel in de hulpverlening aan volwassen gebruikt wordt, is het een behandelingsvorm die uitermate geschikt is voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.

Het spelen wordt in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. In wat het kind speelt vertelt het kind wat hem bezighoudt.

In het spel mag en kan alles gebeuren wat er verzonnen wordt. Op deze manier kunnen kinderen hun emoties uiten,   afrekenen met gebeurtenissen die hem of haar boos, verdrietig of angstig maakt en oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Met behulp van speltherapie krijgt uw kind de mogelijkheid om zijn of haar wereld opnieuw en op een meer positieve manier te ervaren. Het uiteindelijke doel van de therapie is dan ook dat uw kind weer op eigen kompas kan varen.


Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is een geschikte behandelingsvorm voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met problemen op sociaal- emotioneel gebied.

 

Een aantal voorbeelden van gedrag dat zichtbaar is:  

De speelkamer

De therapie vindt plaats in de speelkamer. Die is zo ingericht dat uw kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. In de speelkamer vindt u onder andere: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, en bouwmaterialen.

Hoe ga ik te werk?

Ik heb alle aandacht voor uw kind en bouw met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.
Ik volg uw kind in zijn of haar spel, en breng onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. Ik sluit aan bij de initiatieven van uw kind, leer de speeltaal van uw kind te begrijpen en zal ondersteuning geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Aanmelden

U kunt uw kind zelf aanmelden voor speltherapie, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met mij, verwijzing door een derde instantie is niet nodig. Tijdens dit gesprek krijgen een aantal zaken de aandacht; er wordt gevraagd naar de levensloop van het kind, verloop van de zwangerschap, geboorte, eenkennigheids- en koppigheidsfase komen hierbij aan de orde.


Er wordt gekeken naar de ontwikkeling op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Maar ook of er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest in het leven van het kind, gezin of u die invloed kunnen hebben gehad op de ontwikkeling. Daarnaast kan het zijn dat aan u toestemming gevraagd wordt voor een gesprek met andere betrokkenen zoals de huisarts of leerkracht.

Spelobservaties.

Na het kennismakingsgesprek worden er twee of drie spelobservaties gepland. Deze zijn bedoeld om meer zicht op de problematiek te krijgen en om te kijken waar de behandeling op gericht kan worden. Na de observaties vindt een vervolggesprek plaats met u. Dan kan worden besloten om met de speltherapie te beginnen.

De behandeling

Het kind komt bij voorkeur wekelijks op een vast tijdstip naar de speelkamer. Iedere sessie duurt 1 uur. Voor een behandeling moet gerekend worden op 20 tot 30 sessies. Daarnaast vind er per 6 weken een oudergesprek plaats.

Psychologisch onderzoek

Het kan voorkomen dat er binnen de behandeling behoefte is aan meer helderheid ten aanzien van de problematiek. In een dergelijk geval kan in overleg met u besloten worden om een psychologisch onderzoek te laten verrichten. Hiervoor wordt het kind verwezen naar een ontwikkelingspsycholoog. Op deze manier kan de behandeling nog beter afgestemd worden op de behoefte van uw kind.